ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ห่วงใย นำถุงยังชีพพระราชทาน ฯ มอบเครือข่ายภัยพิบัติฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ห่วงใย นำถุงยังชีพพระราชทาน ฯ มอบเครือข่ายภัยพิบัติฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (25 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบแก่กลุ่มผู้แทนเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนผู้แทนพื้นที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส จำนวน 2,656 ถุง เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้กับราษฏร จำนวน 2,500 ถุง รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 156 ถุง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในพิธีมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานรับมอบถุงพระราชทาน ฯ

ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย จังหวัดยะลา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 56 ตำบล 316 หมู่บ้าน 15 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 18,972 ครัวเรือน จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 อำเภอ 100 ตำบล 495 หมู่บ้าน 27 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 26,848 ครัวเรือน และจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 อำเภอ 75 ตำบล 586 หมู่บ้าน 4 เทศบาล 83 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 65,633 ครัวเรือน

นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมากว่า 27 ปี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนถุงยังชีพพระราชทาน รถประกอบอาหาร ตลอดจนโรงครัวพระราชทาน หรือแม้แต่ในห้วงสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้น โดยมีศอ.บต. เป็นเครือข่ายดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ้ต้ เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้จะประสบปัญหาอุทกภัยขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องหาทางแก้ไขเเละเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการสูญเสียมากกว่าเดิม ซึ่งผมในนามมูลนิธิขออันเชิญพระกระเเสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯว่า “ถ้าเรามีการเฝ้าระวังที่ดี มีข้อมูลที่ดี เรามีการเตรียมตัวที่ดีเราสามารถลดการสูญเสียจากอุทกภัย ทั้งชีวิตเเละทรัพย์สิน” ขอเป็นกำลังให้ผู้ประสบภัยทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็ว

จากนั้น นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยพร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ซึ่งได้มีการจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินงานตามแผนงานด้านเทคโนโลยี เช่น จัดหาวิทยุสื่อสาร เสาสูงส่งสัญญาณวิทยุ ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ และแผนงานด้านฟื้นฟูและพัฒนาเชิงพื้นที่ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เสริมโครงสร้างน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และบรรเทาอุทกภัยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆ การเตือนภัยและอพยพกรณีประสบภัยพิบัติ เพื่อร่วมกันและการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นจนขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายลงตามลำดับแต่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการประเมินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนลดการสูญเสียที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More