ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566

นพค. 24 (สอง-สี่) ส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จัดหาน้ำกินน้ำใช้ ขุดลอกแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลผึ่งแดด อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 เติมความสุขให้กับคนไทย ตามแนวทางวิถีใหม่ จากใจทหารจำนวน 4 โครงการ

พันเอกสันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 นำกำลังพลจัดกิจกรรม ส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านจอมมณีใต้ หมู่ 7 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งมอบโครงการงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ขุดลอกแหล่งน้ำ หนองอีสานเขียว ขนาดพื้นที่ 30,800 ตร.ม. ลึก 3.5 เมตร อัตรา 1:2 ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านผึ่งแดด หมู่ 1 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และได้ส่งมอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ในพื้นที่ ตำบลผึ่งแดดและตำบลดงมอน จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อสร้างได้ ลดรายจ่าย มีความเข็มแข็งในการสร้างคุณภาพโคเนื้อ และมีตลาดรองรับที่มั่นคง สามารถต่อรองกับการตลาดในท้องถิ่นได้ นำไปสู่การสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ในพื้นที่ ตำบลผึ่งแดด และตำบลดงมอน จำนวน 13 แห่งโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 2 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืนและเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึงของประชาชนนักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกโอกาส”

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221226094651854

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More