ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคราน้ำค้าง ช่วงอากาศเย็น

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคราน้ำค้าง ช่วงอากาศเย็น

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ทำให้โดยรวมอากาศเย็นและบางพื้นที่ยังคงมีฝนตก

กรมส่งเสริมการเกษตร ฝากเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ควรหมั่นดูแลและสำรวจแปลงเพาะปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเข้าทำลายของโรคราน้ำค้าง ซึ่งเป็นโรคพืชที่พบการระบาดมากในช่วงอากาศเย็น ความชื้นสูงและฝนตก ทำให้เชื้อราสาเหตุโรคสามารถแพร่ระบาดได้ดีไปกับลมและน้ำฝน หรือเครื่องมือทางการเกษตรและการเคลื่อนย้ายพืชปลูก

เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ต้องกำจัดเศษซากพืชและวัชพืชในแปลง โดยนำออกไปทำลายนอกแปลงทันที เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยข้ามฤดูของเชื้อราสาเหตุได้ โดยเกษตรกรควรปลูกพืชอื่นหมุนเวียน ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพจากแหล่งปลอดโรค โดยแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที หรือคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมทั้งไม่ปลูกพืชในระยะชิดกันเกินไป เพื่อช่วยระบายอากาศและความชื้นในแปลง หลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็น หรือช่วงอากาศเย็นมีความชื้นสูงและหมั่นสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอ และหากพบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชเข้าทำลาย สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

ที่มา :

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More