ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ตม.จว.พะเยา จัดการประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในมูลนิธิและเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา

ตม.จว.พะเยา จัดการประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในมูลนิธิและเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา

วันที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการคนต่างด้าว ได้จัดการประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในมูลนิธิและเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา ระหว่าง ตม.จว.พะเยา , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.พะเยา

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More