ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.พม. ปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร Young Smart PR ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์ เคล็ดลับที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารเชิงบวก ลดความขัดแย้งในสังคม

รมว.พม. ปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร Young Smart PR ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์ เคล็ดลับที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารเชิงบวก ลดความขัดแย้งในสังคม

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Young Smart PR พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 31 คน จาก 12 สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยกับผู้แทนเยาวชนที่ร่วมโครงการ Young Smart PR ในรายการ คิดส์ดี ซึ่งจะออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT North ต่อไป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้กล่าว ว่าการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในสังคม ซึ่งโครงการนี้ จะทำให้เยาวชนได้พัฒนาบุคลิกภาพและกรอบความคิดเป็นตัวของตัวเอง และความคิดบวกทำเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าตนเอง หลังจากนี้ เยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ต้องการที่จะตั้งชมรมสร้างองค์ความรู้ต่อยอดและความคิดบวก โดยจะใช้ชื่อชมรมว่า “เมืองไทยบ้านฉัน หยุดบูลลี่ประเทศไทย” ซึ่งตนคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและเยาวชนจะได้นำความรู้ความสามารถมานำเสนอในเชิงบวกเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความหวัง

โครงการ Young Smart PR เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ซึ่งจัดอบรมการประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์ เคล็ดลับที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับการนำไปใช้ขับเคลื่อนการผลิตสื่อดิจิทัลหรือชิ้นงานที่ดีมีประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาของตนเอง ตลอดจนเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More