ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566 เสริมสิริมงคล

ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566 เสริมสิริมงคล

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วประเทศ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ว่า กิจกรรมนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มกราคม 2566 ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้ลดเลิกอบายมุข เสริมสิริมงคลในการต้อนรับปีใหม่

โดยในพื้นที่จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาคอาเซียน 15 จังหวัด อาทิ บึงกาฬ เชียงราย อุบลราชธานี ระนอง ตาก แม่ฮ่องสอน สงขลา และนราธิวาส จะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนที่สอดคล้องกับศาสนาในพื้นที่นั้นๆ และได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประสานความร่วมมือไปยังวัดไทยและวัดพระพุทธศาสนาทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ร่วมกันจัดงานสวดมนต์ข้ามปี เช่น จีน ญี่ปุ่น ลาว สิงคโปร์ อินเดีย เนปาล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอเมริกา โดยศูนย์กลางจัดกิจกรรม จะอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถ่ายทอดภาพกิจกรรมไปยังวัดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ หากไม่สะดวกเดินทางไปร่วมที่วัดใกล้บ้านก็สามารถร่วมสวดมนต์ออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More