ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

จังหวัดลำพูน ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ครั้งที่ 12/2565) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาจังหวัด รวมถึงการดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีประเด็นต่างๆ อาทิ การเชิญชวนส่วนราชการร่วมกันรณรงค์ใช้สินค้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ มาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 การเตรียมการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูหนาว ภัยต่างๆ งานขับเคลื่อน งานตามนโยบายของรัฐ และจังหวัด ซึ่งเป็นวาระที่มีความสำคัญในการที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินงานอย่างจริงจัง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งติดตามการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวเน้นย้ำ ถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 ขอให้ทุกภาคส่วน บูรณาการการดำเนินงาน ตามมาตรการฯ ของจังหวัดอย่างเข้มงวดและเต็มกำลัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้จังหวัดลำพูนจะมีช่วงควบคุม เข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565- 4 มกราคม 2566 โดยจะมีการดำเนินมาตรการเชิงรุก คือ การเคาะประตูบ้าน และการตั้งด่านครอบครัว ชุมชน การจัดตั้งจุดตรวจร่วม จุดบริการ นอกจากนี้ มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร มีบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง พร้อมการตรวจวัดแอลกอฮอล์ อย่างเข้มข้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 อีกด้วย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221226103936891

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More