ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ของดรับของขวัญ (No Gift Policy) ขอน้อมรับไมตรีจิต และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้

CAAT ของดรับของขวัญ (No Gift Policy) ขอน้อมรับไมตรีจิต และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้

CAAT เป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่รั

CAAT เป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

CAAT ของดรับของขวัญ ขอน้อมรับไมตรีจิต และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/