ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สสจ.ขอนแก่น เผย พบผู้ป่วยโควิด -19 มากกว่า 70 รายต่อสัปดาห์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน “4 เข็ม 4 เดือน” โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608

สสจ.ขอนแก่น เผย พบผู้ป่วยโควิด -19 มากกว่า 70 รายต่อสัปดาห์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน “4 เข็ม 4 เดือน” โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608

เภสัชกรวีรวรรณ รุจิจนากุล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขและกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เสริมพลัง แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลเวียงเก่าและโรงพยาบาลหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรณรงค์การฉีดวัคซีนในพื้นที่ โดยพบปัญหาอุปสรรค ประชาชนให้ความสนใจฉีดวัคซีน ตระหนักในเรื่องของการเจ็บป่วยลดลงน้อยลงเนื่องจากยังกังวลผลข้างเคียงวัคซีน ถึงแม้ว่าวัคซีนมีเพียงพอในทุกหน่วยบริการ โดยหน่วยบริการ ได้ดำเนินการเสริมแรงจูงใจในการทำงาน เช่น ค่าตอบแทนการทำงานเชิงรุกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานออกพื้นที่ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเรื่องอัตรากำลังในการออกให้บริการเชิงรุก การสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบบริการสุขภาพที่สะดวก ง่าย ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ บูรณาการการจัดกิจกรรมในเครือข่ายระดับอำเภอ

ด้าน นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 70 รายต่อสัปดาห์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นย้ำมาตรการประชาชนฉีดวัคซีน “4 เข็ม 4 เดือน” ฉีดให้ครบตามกำหนดเวลาช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือทิ้งช่วงการฉีดนาน มาตรการในช่วงนี้จึงยังต้องเร่งรัดเชิญชวนกลุ่ม 608 คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็งและโรคเบาหวานกับอีกหนึ่งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนหรือติดเชื้อมาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามหลัก “4 เข็ม 4 เดือน” คือ รับให้ครบ 4 เข็ม หากเข็มล่าสุดเกิน 4 เดือน ให้มารับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันผู้ที่เคยเป็นโควิด-19 แล้ว ถึงจะมีภูมิต้านทานไปแล้ว แต่ภูมิต้านทานของคนเราจะลดลงเมื่อ 4 เดือน ขึ้นไป ดังนั้น หากใครที่เคยเป็นโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ผ่านไป 6 เดือน อาจต้องขอเข้ารับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม เมื่อฉีดวัคซีนไปแล้ว ไม่ได้หายจากโควิด -19 เพราะข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ วัคซีนไม่ได้ป้องกันโรคได้ 100% แต่เป็นการลดความรุนแรง ไม่เสียชีวิต

ที่มา :https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221226131849952

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More