ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือมหาดไทยสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม รับไม้ต่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือมหาดไทยสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม รับไม้ต่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ใน 3 ด้าน คือ ร่วมกันพัฒนาระบบการส่งต่อและระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลเรื่องร้องเรียน และการแนะนำ การส่งต่อเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์ดำรงธรรมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างธรรมาภิบาลสนับสนุนการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน และร่วมเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และกระบวนการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่จะกำหนดร่วมกันต่อไป โดยในด้านการร่วมกันพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ได้จัดทำระบบ OCC ( Ombudsman Complaint Coordination) เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลและการส่งต่อเรื่องร้องเรียนระหว่างกัน โดยได้ทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและการส่งต่อเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อส่งต่อข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกินอำนาจหน้าที่จากศูนย์ดำธรรมในระดับอำเภอและจังหวัด หรือที่เกี่ยวข้องกับการกฑหมาย การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน รวดเร็วและสัมฤทธิผลมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีลงนาม ยังได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือเรื่องรับ-ส่ง เรื่องเรียนร้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบประชุมทางไกลด้วย

ที่มา :https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221226104245893

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More