ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 3 สาย เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 29 ธ.ค.65 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 ม.ค.66

กรมทางหลวงเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 3 สาย เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 29 ธ.ค.65 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 ม.ค.66

กรมทางหลวงเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 3 สาย เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 29 ธ.ค.65 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 ม.ค.66
.
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา -มาบตาพุด
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้แก่ ช่วงพระประแดง – บางขุนเทียน , ช่วงบางปะอิน – บางพลี
.
นอกจากนี้ กรมทางหลวงจะการเปิดให้บริการชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ M6) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ รวมเปิดใช้ระยะทาง 64 กม. เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
.
โดยจะให้บริการในรูปแบบการเดินรถทางเดียว คือเปิดใช้ช่องจราจรด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่องจราจรเท่านั้น สำหรับช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) จะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน รายละเอียดดังนี้
– ขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธ.ค.65
– ขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 4 ม.ค.66
.
การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ มีจุดเข้า – ออก ดังนี้
จุดที่ 1 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)
จุดที่ 2 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)
จุดที่ 3 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพะยอม ต.ขามทะเลสอ)

ข้อมูล กรมทางหลวง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More