ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของ โครงสร้างทางยกระดับกลับรถ บริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดถนนเพชรเกษมและสะพานทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดวุฒากาศ เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของ โครงสร้างทางยกระดับกลับรถ บริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดถนนเพชรเกษมและสะพานทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดวุฒากาศ เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของ โครงสร้างทางยกระดับกลับรถ บริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดถนนเพชรเกษ มและสะพานทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดวุฒากาศ เสร็จสมบูรณ์

เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการซ่อมแซมโครงสร้างทางยกระดับกลับรถบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดถนนเพชรเกษม และซ่อมแซมอุปกรณ์รองรับการเคลื่อนตัว (Mechanical Pot Bearing) สะพานทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดวุฒากาศ กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
เนื่องจากโครงสร้างทางยกระดับกลับรถบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดถนนเพชรเกษมและสะพานทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดวุฒากาศ ที่เป็นสะพานทางยกระดับในสายทางของถนนราชพฤกษ์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ส่งผลให้อุปกรณ์และชิ้นส่วนโครงสร้างบางส่วน มีการเสื่อมสภาพและชำรุด อาจจะส่งผลต่อการเดินทางของผู้ใช้เส้นทางในอนาคต ทช. จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับการเคลื่อนตัว (Mechanical Pot Bearing) ของสะพาน การเปลี่ยนชุดอุปกรณ์รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) การซ่อมรอยแตกร้าวบริเวณตอม่อสะพาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ทางยกระดับกลับรถบริเวณถนนราชพฤกษ์ ตัดถนนเพชรเกษมและสะพานทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดวุฒากาศให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถยืดอายุของสะพานให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More