ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กำชับ 67 นิคมฯ 1 ท่าเรือฯ ไม่ประมาท ฉลองปีใหม่ปลอดภัย สร้างสรรค์ ตามมาตรฐาน PSM

กำชับ 67 นิคมฯ 1 ท่าเรือฯ ไม่ประมาท ฉลองปีใหม่ปลอดภัย สร้างสรรค์ ตามมาตรฐาน PSM

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรม 67 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง ใน 16 จังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวนั้น ได้มีการขอความร่วมมือไปยังนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง ตามระบบ “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM)” ซึ่งเป็นมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง หรือมีปริมาณครอบครองของเหลวไวไฟ หรือก๊าซไวไฟตามปริมาณที่กำหนดต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กนอ. ได้ออกเป็นข้อบังคับฯ และมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่เข้าข่ายในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งแล้ว

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More