ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลเมืองกระบี่แถลงข่าว “Bridgestone Run for Love 2023 @Krabi

เทศบาลเมืองกระบี่แถลงข่าว “Bridgestone Run for Love 2023 @Krabi

พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายลือศักดิ์ ติระพงศ์ประเสริฐ ประธานผู้บริหารหจก.กระบี่ยางทอง 1992 นายบุญธรรม ศรีเผด็จ ประธานเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง“Bridgestone Run for Love 2023 @Krabi

พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ภายหลังที่โครงการปูพื้นยางลู่วิ่งสวนสาธารณะธาราแล้วเสร็จ ทางบริษัทบริษัทบริดจสโตน (ประเทศไทย) และห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ยางทอง 1999 มีความประสงค์จะมอบเงินให้แก่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อใช้ในการจัดโครงการ “Bridgestone Run for Love 2023 @ Krabi” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภท FUN RUN (ระยะทาง 5 กิโลเมตร) ชาย/หญิง มีทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี รุ่นอายุ 30 -39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ประเภท Mini Marathon (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ชาย / หญิง มีทั้งหมด 5 รุ่น คือรุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รางวัลในแต่ละรุ่นจะมีรางวัลที่ 1-5 ของแต่ละประเภท ทั้งชายและหญิง รวม 100 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 เหรียญ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง คือสมัครด้วยตนเองผ่านเว็ปไซด์ www.runforlovekrabi.com สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ (ชั้น 1) ประเภท FUN RUN (ระยะทาง 5 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 350 บาท ประเภท Mini Marathon (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 350 บาท ประเภท VIPค่าสมัคร 1,000 บาทสำหรับค่าสมัคร สามารถชำระเงินผ่านเว็ปไซด์ เข้าสู่บัญชีของชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ ที่ได้ทำการเปิดบัญชีไว้แล้ว เนื่องจากรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดจะมอบให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ทั้ง 14 ชุมชน

นายบุญธรรม ศรีเผด็จ ประธานเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนหันมารักและใส่ใจสุขภาพของตนเอง ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคี เพราะความสุข เกิดขึ้นได้จากการมีสุขภาพที่ดีหรือ “Happy Run, Happy Healthy” สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ โดยรายได้จากการสมัครจะมอบให้แก่ชุมชนทั้ง 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ โดยบริษัทบริดจสโตน (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่เทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อดำเนินการปูพื้นยางลู่วิ่งสวนสาธารณะธารา ระยะทางรวม 1.2 กิโลเมตร ตามโครงการ “B – Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน ส่งเสริมสุขภาพกายใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งได้เปิดให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่ ได้ใช้ลู่วิ่งพื้นยางนี้ ในการเดินและวิ่งออกกำลังกายมาได้ในระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมแก่ผู้ที่มาออกกำลังกายภายในบริเวณสวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่เป็นจำนวนมาก

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More