ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.ทส. นำทีมตรวจความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต

รมว.ทส. นำทีมตรวจความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต

รมว.ทส. นำทีมตรวจความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต พร้อมรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/142435

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More