ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

‘ยุทธพล’ เปิดศูนย์ ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวในอุทยานฯ เน้นเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

‘ยุทธพล’ เปิดศูนย์ ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวในอุทยานฯ เน้นเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

‘ยุทธพล’ เปิดศูนย์ ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวในอุทยานฯ เน้นเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของหน่วยงาน ทส.ช่วงเทศกาลปีใหม่ (หน่วย ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด อำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งจะเป็นวันหยุดราชการที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ จึงรับนโยบายมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติมากมาย เช่น พระนครคีรี (เขาวัง) อ่าวบางตะบูน ซึ่งเป็นจุดชมวาฬบรูด้าที่สำคัญของประเทศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งล่าสุดของเมืองไทย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโก รวมไปถึงการเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไม่มากนัก 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาล รวม 34 จุด ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 1 จุด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 16 จุด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 8 จุด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี 5 จุด สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี 3 จุด และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จำนวน 1 จุด ซึ่งศูนย์บริการฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นจุดพักคน พักรถ ให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา การแนะนำเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ได้เดินทางอย่างมีความสุข ปลอดภัยและมั่นใจกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของหน่วยงาน ทส. ต่อไป 

ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/142426

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More