‘ยุทธพล’ เปิดศูนย์ ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวในอุทยานฯ เน้นเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

‘ยุทธพล’ เปิดศูนย์ ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวในอุทยานฯ เน้นเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

‘ยุทธพล’ เปิดศูนย์ ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวในอุทยานฯ เน้นเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของหน่วยงาน ทส.ช่วงเทศกาลปีใหม่ (หน่วย ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด อำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งจะเป็นวันหยุดราชการที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ จึงรับนโยบายมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติมากมาย เช่น พระนครคีรี (เขาวัง) อ่าวบางตะบูน ซึ่งเป็นจุดชมวาฬบรูด้าที่สำคัญของประเทศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งล่าสุดของเมืองไทย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโก รวมไปถึงการเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไม่มากนัก 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาล รวม 34 จุด ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 1 จุด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 16 จุด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 8 จุด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี 5 จุด สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี 3 จุด และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จำนวน 1 จุด ซึ่งศูนย์บริการฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นจุดพักคน พักรถ ให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา การแนะนำเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ได้เดินทางอย่างมีความสุข ปลอดภัยและมั่นใจกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของหน่วยงาน ทส. ต่อไป 

ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/142426

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More