ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ ชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายในการปราบปรามทุจริตคอรัปชัน ยืนยัน รัฐบาลยึดมั่นความสุจริต ถูกต้อง และเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย

นายกฯ ชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายในการปราบปรามทุจริตคอรัปชัน ยืนยัน รัฐบาลยึดมั่นความสุจริต ถูกต้อง และเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้กำลังใจในการทำงาน ขอให้ใช้กฎหมายและหลักการตัดสิน ยึดมั่นถึงความโปร่งใสสุจริตในการทำงาน รัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องคนผิด ไม่คิดช่วยเหลือคนทุจริต นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อมั่นในการทำประโยชน์เพื่อชาติ และประชาชน พร้อมขอให้ทุกคนช่วยสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการทุจริตในทุกวงการ เพื่อช่วยกันสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เสริมสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ เป็นผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละหน่วยงานต่อไป
ที่มา : 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More