ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี อาเซียน รับพรปีใหม่ 2566

จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี อาเซียน รับพรปีใหม่ 2566

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2565 ถึงวันที่ 1 ม.ค.2566 เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้ลดเลิกอบายมุข เสริมสิริมงคลในการต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดมณีวนาราม วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดมหาวนาราม หรือวัดใกล้บ้าน ส่วนที่วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จะเป็นพิธีสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 3

ธรรมาส ไทย ลาว กัมพูชา

การสวดมนต์ข้ามปี เป็นการทำบุญให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา เป็นการสรรเสริญคุณ เป็นต้นทุนเจริญศรัทธา เป็นการแผ่จิตเมตตาฝึกสมาธิ ทำจิตให้สว่างไสวเกิดปัญญา อบรมขันติให้แกร่งกล้า เป็นการ เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคล จะส่งผลให้พบสิ่งที่เป็นสิริมงคลตลอดไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More