ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชน เตือนดูแลตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ช่วงสภาพอากาศหนาว กำชับหน่วยงานเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชน เตือนดูแลตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ช่วงสภาพอากาศหนาว กำชับหน่วยงานเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชน เตือนดูแลตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ช่วงสภาพอากาศหนาว กำชับหน่วยงานเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชน เตือนดูแลตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ช่วงสภาพอากาศหนาว กำชับหน่วยงานเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์พร้อมห่วงใยในสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสภาพอากาศหนาว  โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่ามักเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปี ซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงปลายปี และต้นปีที่มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดการสะสม ซึ่งถือว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พบฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน
 
นายอนุชาฯ กล่าวว่า ในเรื่องวิกฤตฝุ่น PM2.5 กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เดินหน้าตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ จากแหล่งกำเนิดหลัก ได้แก่ การควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ การควบคุมมลพิษจากสถานประกอบการ การควบคุมมลพิษจากการก่อสร้าง และการควบคุมมลพิษจากการเผาในที่โล่ง
 
“นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสภาพอากาศหนาวเย็น เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ รณรงค์เน้นย้ำเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชน งดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูก งดการเผาในที่โล่ง รวมถึงการควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลดการทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือในการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาในที่โล่งอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีพื้นที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ให้ทำการลดฝุ่นละอองในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีฝากความห่วงใยไปยังประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว ให้ระมัดระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษ และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างใกล้ชิด ใช้เครื่องฟอกอากาศ สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจำเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่ข้างนอกอาคาร” นายอนุชาฯ กล่าว 
 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร การรายงานคุณภาพอากาศ การคาดการณ์คุณภาพอากาศ ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4thai หรือ แฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More