ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ วัดนิโครธาราม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ วัดนิโครธาราม

นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ วัดนิโครธาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีประชาชนชาวตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างบุญกุศลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย เริ่มต้นการเข้าสู่ชีวิตใหม่ รวมถึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชาวพุทธด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า มนต์ หมายถึง พุทธมนต์ เป็นโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้ การที่ชาวพุทธสวดมนต์เป็นการทบทวนพุทธโอวาท เมื่อทบทวนข้อธรรมมะของพระองค์ก็ได้ชื่อว่า เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นมนต์ เคารพในพระธรรม เพราะข้อความที่สวดเป็นธรรม เคารพในพระสงฆ์ เพราะบทสวดมนต์ได้ถ่ายทอดมาโดยพระสงฆ์ การเคารพพระรัตนตรัย ทำให้เรามีโอกาสสร้างบุญได้ต่อไป แม้ขณะที่กำลังสวด ผลบุญที่เกิดเป็นลำดับ ๆ แล้วตั้งแต่ขณะสวด ร่างกายของเราอยู่ในอาการอันสงบ ศีลไม่ขาด จิตใจสงบ เป็นสมาธิเมื่อทบทวนธรรมะ ปัญญาก็งอกงามไปตามลำดับ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More