ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จัดสายตรวจเข้ม ย้ำ ร้านค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และผู้มีอาการมึนเมา

สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จัดสายตรวจเข้ม ย้ำ ร้านค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และผู้มีอาการมึนเมา

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี กล่าวว่า สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะในขณะขับรถ โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้ขอความร่วมมือร้านที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุราที่อยู่บริเวณริมถนนในทุกอำเภอห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – วันที่ 4 มกราคม 2566 และห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทบริเวณริมถนนทางหลวงสายหลัก – สายรอง หรือในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกขอความร่วมมือแนะนำประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบร้านค้าและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงริมถนนทางหลวงสายหลักและสายรอง 4 สายตรวจ คือ สายตรวจที่ 1 ถนนสายสำคัญในเขตเมืองลพบุรี สายตรวจที่ 2 ถนนสายหลักและสายรองในเขตอำเภอท่าวุ้งและอำเภอพัฒนานิคม สายตรวจที่ 3 สายตรวจพื้นที่สาขาโคกสำโรง ถนนสายหลักและสายรองในเขตอำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอหนองม่วง สายตรวจที่ 4 สายตรวจพื้นที่สาขาชัยบาดาล ถนนสายหลักและสายรองในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอโคกเจริญ และอำเภอลำสนธิ โดยบูรณาการตรวจร่วมกับสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่

โดยจะกวดขันจับกุมร้านขายสุรานอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบปราบปรามสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงริมถนนสายหลักและสายรองฝ่าฝืนจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฯ และร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งหากพบหรือมีการสอบสวนพบร้านค้าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More