ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไทย ส่งออกสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นอันดับ 4 โลก

ไทย ส่งออกสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นอันดับ 4 โลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ตลาดผลไม้กระป๋องและแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสการรักษาสุขภาพ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ขยายตลาดส่งออก โดยเฉพาะตลาดที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งจะได้แต้มต่อจากการปลดล็อคกำแพงภาษีนำเข้า

ทั้งนี้ ในปี 2565 ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูป อันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับที่ 4 ของโลก รองจากจีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยในช่วง 11 เดือน ของปี 2565 (ม.ค.–พ.ย. 65) ไทยส่งออกสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูป มูลค่า 1,831 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สภาพยุโรป อาเซียน และจีน นอกจากนี้ ไทยยังส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปไปตลาดคู่ FTA มูลค่า 583 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาทิ กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย และเกาหลีใต้

ปัจจุบันคู่ค้า FTA ของไทย ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และฮ่องกง ได้ยกเลิกภาษีนำเข้าให้กับสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปทุกรายการจากไทยแล้ว เหลือเพียง 5 ประเทศ ที่ยังคงเก็บภาษีนำเข้าบางรายการ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และเปรู ขณะที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ไทยสามารถผลักดันให้ประเทศคู่ FTA ลดภาษีนำเข้าสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปเพิ่มเติม โดยญี่ปุ่น จะทยอยลดภาษี เหลือร้อยละ 0 ในปี 2580 และจีน จะทยอยลดภาษี เหลือร้อยละ 0 ในปี 2584 เป็นต้น

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More