ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พสกนิกรทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร และประกอบกิจกรรมทางศาสนาถวายพระกุศลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

พสกนิกรทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร และประกอบกิจกรรมทางศาสนาถวายพระกุศลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

พสกนิกรทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร และประกอบกิจกรรมทางศาสนาถวายพระกุศลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน

 

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน อาทิ

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 310 โดยมี พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปล่อยปลา ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ซึ่งปลาที่ปล่อยเป็นปลาที่ซื้อจากท้องตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก

3. จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีสวดมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธี โดยมี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ มีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

4. จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธีโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

5. จังหวัดเพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบุรี ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

6. จังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬ และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าฯ ให้แก่ปวงชนชาวไทย และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

7. จังหวัดอุบลราชธานี พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน พระครูปิยจันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าจันทราวาส นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

8. จังหวัดสิงห์บุรี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีสวดภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและประชาชนตลอดจนคริสต์ศาสนิกชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธี

9. จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ข้าราชการ นายเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More