ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลเมืองตราด เปิดรับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองตราด เปิดรับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

(3 ม.ค. 66) นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองตราด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของตนเอง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองตราด จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล สำหรับแจกเด็กที่ร่วมงาน โดยสามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-2291 , 080-332-8955 (คุณสุพศิน ลุนบง) ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More