ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสตูล เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

จังหวัดสตูล เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระอาการประชวร เสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นั้น จังหวัดสตูล จึงได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นระยะเวลา 15 วัน ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในวันที่ 14 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายพงศธร ธรรมสถิร เจ้าพนักงานปกครองนาญการ โทร.06 3903 1492 หรือนางประคอง อนุพันธ์วิทยากุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ โทร. 06 3903 6999 สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทโดยไม่ถือเป็นวันลา

นอกจากนี้ สำหรับประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคปัจจัย ทำบุญสมทบทุนโครงการบรรพาอุปสมบทฯ สามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ที่สำนักงานจังหวัดสตูล (กลุ่มอำนวยการ) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล โทร. 0 7471 1055 ต่อ 74198 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 เช่นกัน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More