ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ข่าวดี !! กรมการจัดหางาน รับสมัครช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศไปทำงานประเทศบรูไน

ข่าวดี !! กรมการจัดหางาน รับสมัครช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศไปทำงานประเทศบรูไน

กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศบรูไน จำนวน 6 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี  ฟรีค่าที่พัก + ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 66

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd   ประเทศบรูไน ซึ่งประกอบกิจการรับเหมางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคาร บริการซ่อมบำรุง และเป็นตัวแทนจำหน่ายแอร์ DAIKIN จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และช่างเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อำนวยความสะดวกในการส่งไปสถานที่ทำงาน จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป  มีประกันสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน และมีวันหยุดประจำปี 14 วัน เมื่อทำงานครบ 1 ปี  ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติและตำแหน่งที่บริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd ประเทศบรูไน แจ้งความต้องการมา ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องอายุไม่เกิน 53 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ช่างไฟฟ้า หรือช่างเครื่องปรับอากาศ  จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ประเมินฯที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (Certified Electrician) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 700 – 900 ดอลลาร์บรูไน หรือประมาณ 17,824 – 22,916 บาท

2. ตำแหน่งช่างเครื่องปรับอากาศ (Air Condition Technician) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 600 -1,000 ดอลลาร์บรูไน หรือประมาณ 15,277 – 25,463 บาท 

ทั้งนี้ทุกตำแหน่งเงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 : 1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากับ 25.4632 บาท) 

“การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมลงตรา (วีซ่า) ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 16,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” หรือ Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

แหล่งที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More