ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันที่ 5 มกราคมนี้ จะมีการจัดประชุมร่วม 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ หลังจากจีนเปิดประเทศประกาศยกเลิกมาตรการกักตัว โดยกระทรวงฯจะเสนอต่อที่ประชุมร่วม 3 กระทรวงในวันดังกล่าว คือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19 ฟรีแก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ประสงค์ขอรับวัคซีนในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้น แต่รวมถึงจากประเทศอื่นๆ ด้วย เหมือนเมื่อครั้งที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกๆ คนไทยบางส่วนเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ยุโรปและสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม จะหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมว่าจะมีวัคซีนเหลือมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากจะขอให้เร่งนำวัคซีนส่วนที่เหลือมาฉีดเป็นเข็มกระตุ้นแก่คนไทยที่เป็นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใกล้ชิดนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบุคลากรด้านท่องเที่ยวออกมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันถ้วนหน้า และขอความร่วมมือให้พนักงานฯ ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีน เชื่อว่าจะยังใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองอยู่แล้ว
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230104093746825

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More