ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลื้มปีติ สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานผ้าไตร ให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 ไตร เพื่อร่วมบุญถวายพระพรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ปลื้มปีติ สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานผ้าไตร ให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 ไตร เพื่อร่วมบุญถวายพระพรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันนี้ (4 ม.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบททั้ง 76 จังหวัด ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ภายในเดือนมกราคม 2566 โดยเชิญชวนบุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด จำนวน 99 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นเวลา 15 วัน โดยข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถร่วมบรรพชาอุปสมบทได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

“เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานผ้าไตร จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศล และกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพผ้าไตร จังหวัดละ 1 ไตร รวมจังหวัดละ 2 ไตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันได้ด้วยตนเอง หรือเป็นหมู่คณะร่วมกับทางจังหวัด อำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การบรรพชาอุปสมบท การทำบุญใส่บาตร ไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยปลา มอบทุนการศึกษา สร้างบ้านให้คนไร้ที่อยู่อาศัย หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่าง ๆ พร้อมอธิษฐานจิตถวายพระพรแด่พระองค์ท่านได้ทุกวัน
ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More