ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทะเลชายฝั่ง พบไข่เต่าทะเล 2 พื้นที่พร้อมกัน ชี้!! ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสมบูรณ์ แม่เต่าทยอยขึ้นมาวางไข่จำนวนมาก

กรมทะเลชายฝั่ง พบไข่เต่าทะเล 2 พื้นที่พร้อมกัน ชี้!! ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสมบูรณ์ แม่เต่าทยอยขึ้นมาวางไข่จำนวนมาก

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าทะเล 2 พื้นที่ ได้แก่ หาดนาเกลือ ต.โคกกลอย จ.พังงา จำนวน 1 รัง เป็นรังที่ 6 จากแม่เดียวกันที่ชื่อแม่เต่าอัลฟา เจ้าหน้าที่ทำการวัดร่องรอยขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 เซนติเมตร ขนาดอก 110 เซนติเมตร ขนาดของไข่เต่า 5.3 เซนติเมตร จึงได้เคลื่อนย้ายพร้อมทั้งตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองได้ทั้งสิ้น 131 ฟอง เป็นไข่ดี 116 ฟอง และไข่ลม 15 ฟอง ส่วนชายหาดบ้านทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 2 รัง

 

ร่องรอยที่ 1 เป็นร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ตรวจวัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา 170 เซนติเมตร ขนาดความกว้างของอก 70 เซนติเมตร ทำการขุดค้นหาจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 70 เซนติเมตร ขนาดของไข่ 5 เซนติเมตร

 

ร่องรอยที่ 2 เป็นร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ตรวจวัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา 85 เซนติเมตร ขนาดความกว้างของอก 40 เซนติเมตร ทำการขุดค้นหาจนพบไข่เต่าทะเลที่ระดับความลึก 70 เซนติเมตร ขนาดของไข่ 3 เซนติเมตร พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่กรมทะเลชายฝั่งได้กั้นคอกเพื่อป้องกันอันตราย และร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเฝ้าระวัง ดูแลจนกว่าลูกเต่าจะได้ฟักและเดินลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป

 

จากการที่แม่เต่าทะเลกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าบริเวณแนวชายหาดดังกล่าวเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความสำคัญสูงมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมของชายหาดเหล่านี้ให้คงความเป็นธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล ทั้งนี้ ฤดูวางไข่เต่าทะเลจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ขอฝากให้ชาวบ้านในท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดให้มีความเหมาะสมต่อการทำรังวางไข่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เชื่อมั่นว่าในภายภาคหน้า เต่าทะเลที่ฟักในปีนี้ จะกลับขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดแห่งเดิมอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ หากพบเจอไข่เต่าทะเลบริเวณชายหาดให้รีบแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกรมทะเลชายฝั่ง จะประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการได้ทันท่วงที
ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230104103921855

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More