ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัด มท. นำคณะศิษยานุศิษย์ทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 77 ปี ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

ปลัด มท. นำคณะศิษยานุศิษย์ทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 77 ปี ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

ปลัด มท. นำคณะศิษยานุศิษย์ทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 77 ปี ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

ปลัด มท. นำคณะศิษยานุศิษย์ทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 77 ปี ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

 

วันนี้ (4 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. ที่วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี รองประธานกรรมการคณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 77 ปี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร โดยมีพระเถรานุเถระ ประกอบพิธี อาทิ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร ท่าน พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต – พังงา – กระบี่ – ตรัง – ระนอง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) วัดมหาธาตุ พระครูไพศาลสมณคุณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต – กระบี่ (ธรรมยุต) โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกิตติศักดิ์ แวงเภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นายเมฆินทร์ วงศ์พระลับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด พันเอก ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ท) พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประสบโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายประทีป การมิตรี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายไพรัตน์ เพชรยวน นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะศิษยานุศิษย์ นักเรียน และภาคีเครือข่ายร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก

ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลโสภณ มีนามเดิมว่า โสภณ อุทัยธรรม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2488 ปีระกา ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายสิน – นางเขียน อุทัยธรรม บรรพชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2504 ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระราชเมธากร (หลี ) วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2509 ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระราชเมธากร (หลี สิกฺขากาโม) วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโยคานุกูล (ปาน อิสิญาโณ) วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูพรหมเทพาจารย์ (พินิจ วราจาโร) วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีตำแหน่งด้านการปกครองคณะสงฆ์ ปี 2553 เป็น เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และปี 2564 เป็น เจ้าคณะภาค 17 – 18 (ธรรมยุต) และเป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับ ได้แก่ ปี 2528 เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณปัญญาคุณ ปี 2532 เลื่อนเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ในราชทินนามเดิม ปี 2534 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติสารโสภณ ปี 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธากรกวี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ปี 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลโสภณ โกศลวิหารกิจ นิวิฐธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระเทพมงคลโสภณ เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปกครองเหล่าคณะสงฆ์ ให้ดำรงอยู่ในสมณเพศในพระวินัยอย่างเคร่งครัดด้วยความมีเมตตาธรรมและศีลธรรมในการที่ติดตามขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ รวมถึงเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบในการที่จะช่วยผลักดันงานโครงการต่าง ๆ ทั้งของคณะสงฆ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More