ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดีอีเอส เปิดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ รับกฎหมาย PDPA

ดีอีเอส เปิดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ รับกฎหมาย PDPA

 วันนี้ (4 มกราคม 66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จัดโดย ดีอีเอส สดช. และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งเป้า 200 หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม มั่นใจลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 5 พันล้านบาท/ปี โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) , นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

แหล่งที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More