ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเพชรบุรี บริการทำหนังสือเดินทาง ได้รับเล่มภายในวันเดียว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2566 มอบเป็นของขวัญปีใหม่

สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเพชรบุรี บริการทำหนังสือเดินทาง ได้รับเล่มภายในวันเดียว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2566 มอบเป็นของขวัญปีใหม่

นางสาววรารัตน์ สิงห์โต หัวหน้าหนังสือเดินทางจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ยกเว้นค่าธรรมเนียมเล่มตั้งแต่วันที่ 3 – 13 มกราคม นี้ โดยต้องรับบริการ ก่อนเวลา 11.30 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทุกแห่ง (walk in) รับเล่มหนังสือเดินทาง เวลา 14.30 – 16.30 น. โดยมีค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (จากปกติ 3,000 บาท) หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท)

สำนักงานหนังสือเดินทางเพชรบุรี จะเปิดทำการเวลา 10.00 – 18.00 น. ของทุกวันไม่พักกลางวัน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเพชรบุรี ชั้น 2 ปัจจุบันมีผู้มารับบริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น มีความสะดวกสบาย ไม่แออัด โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางได้ทั่วประเทศ พร้อมรับของขวัญปีใหม่ของกรมการขนส่งทุกท่าน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More