ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สธ. – สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผลิตแพทย์เข้าระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

สธ. – สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผลิตแพทย์เข้าระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตแพทย์สู่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

          วันนี้ (4 มกราคม 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์สู่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ สถาบันพระบรมราชชนก โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้ลงนาม

          นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และสภาสถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เป็นส่วนราชการของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ จึงมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยสถาบันพระบรมราชชนก จะร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 3 แห่ง คือ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาและจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้ชั้นปรีคลินิกกับชั้นคลินิก รวมถึงร่วมมือกันพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาแพทย์ การวิจัย การบริการทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 – 2576

ช้อมูล https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/184070/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More