ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงพร้อมดูแลให้บริการประชาชนต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่ 2566

กรมทางหลวงพร้อมดูแลให้บริการประชาชนต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่ 2566

กรมทางหลวงพร้อมดูแลให้บริการประชาชนต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่ 2566

“เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรองรับดูแลให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” เพื่อรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเส้นทาง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัยได้สรุปปริมาณจราจรสำหรับช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 มีจำนวนปริมาณจราจรเข้าและออกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 6,179,066 คัน โดยแบ่งเป็นฝั่งขาเข้า จำนวน 3,203,629 คัน และฝั่งขาออก จำนวน 2,975,437 คัน สำหรับปริมาณรถที่ใช้บริการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวทิศทางเดียว (วันเวย์) สำหรับรถขาออกระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565 และขาเข้าระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2566 นั้น ช่วงที่เปิดให้บริการสำหรับรถขาออก (ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565) มีจำนวนผู้ใช้บริการสะสม 3 วัน รวม 62,929 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรขาออกบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม. ที่ 75 ช่วงลำตะคองได้ถึง 24% และช่วงที่เปิดให้บริการสำหรับรถขาเข้า (ระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม 2566) มีจำนวนผู้ใช้บริการสะสม 3 วัน รวม 73,685 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม. ที่ 75 วงลำตะคองได้ 26% สำหรับในช่วงที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 กรมทางหลวง (ทล.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 13,114 คน โดยมียอดผู้ใช้บริการสะสมรวม 6 วัน ดังนี้
1. จุดให้บริการทั่วไทย 85,037 ราย ซึ่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มียอดผู้ใช้บริการ 11,576 ราย จุดบริการห้องน้ำ 163,251 ครั้ง รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 1,857 ครั้ง อาทิ การซ่อมเบื้องต้น แบตเตอรี่หมด น้ำมันหมด เป็นต้น
2. ยอดการให้บริการสายด่วน ทล. โทร. 1586 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 มียอดรวมการให้บริการ 16,810 ครั้ง
3. การบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร จำนวน 113 แห่ง  16 สายทาง ปิดจุดทางแยก 80 แห่ง 26 สายทาง ปิดจุดกลับรถ 234 แห่ง 47 สายทาง รวมทั้งบริหารจัดการทางเข้า – ออกบริเวณสถานีบริการน้ำมันจำนวน 24 จังหวัด 69 แห่ง
4. การเปิดช่องทางพิเศษบนทางสายหลัก จำนวน 6 สายทาง ได้แก่ ทล.1 ทล.2 ทล.204 ทล.32 ทล.304 และ ทล.348 เพื่อความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนนและช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสภาพการจราจรแบบ Real Time ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน “Thailand Highway Traffic” และเว็บไซต์ http://www.highwaytraffic.go.th และ ทล. บูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 409 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทย (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ) 119 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่ง และจุดให้บริการจุดพักรถบรรทุก 85 แห่ง (โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ) รวมถึงการเปิดห้องน้ำบริการประชาชนภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 581 แห่ง ซึ่ง ณ จุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19 และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวงสายหลักจำนวน 515 คัน เน้นการให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมเบื้องต้น โดยเน้นให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้ทางในเส้นทางสายหลักและครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงและการแจ้งเหตุผ่านสายด่วน ทล. โทร. 1586 ตลอดจนศูนย์ประสานงานของแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
ทล. พร้อมดูแลด้านความสะดวกปลอดภัยการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม  หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ทล. โทร. 1586 มอเตอร์เวย์ โทร. 1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More