ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอบ่อไร่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอบ่อไร่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

(4 ม.ค. 66) นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางฐิติวรดา เทพเสนา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับโรงพยาบาลตราด และที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย มีผู้มาแสดงความจำนงจะบริจาคโลหิต จำนวน 74 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 59 ราย ได้โลหิต จำนวน 26,550 ซีซี สำหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งถัดไป มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More