ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปัตตานีแถลงจัดงานวันเด็กร่วมกันจุดเดียว ยิ่งใหญ่ คาดเด็กมาร่วมนับหมื่นหลัง โควิด 19 ดีขึ้น

ปัตตานีแถลงจัดงานวันเด็กร่วมกันจุดเดียว ยิ่งใหญ่ คาดเด็กมาร่วมนับหมื่นหลัง โควิด 19 ดีขึ้น

วันที่ 4 ม.ค. 2566 ที่ห่อประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุสฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เทศบาลตำบลรูสะมิแล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมแถลงข่าว เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในจังหวัดปัตตานี วันที่ 14 ม.ค. 2566

โดยจะบูรณาการจัดงานฯ ณ จุดเดียวกัน ภายใต้คำขวัญ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งการจัดงานวันเด็กของจังหวัดปัตตานีในปีนี้ จะเป็นการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ในการจัดงานที่เดียวกัน โดยจะจัดขึ้นบริเวณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม ได้รับความสุข สนุกสนาน จากกิจกรรมต่างๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นการเน้นให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ

ภายในงานจะมีบูดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ แสดงความสามารถของตนเอง มีกิจกรรมวิชาการ/เกมส์การละเล่น กิจกรรมรถกู้ภัย (การกระโดดจากรถดับเพลิงลงสู่เบาะยาง) การขึ้นรถรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อดูมุมสูง การจัดแสดงบนเวที มีการจัดแสดงอุปกรณ์ทางทหาร มีการเลี้ยงอาหารให้กับพ่อแม่ และเด็กๆ ร่วมถึงมีของรางวัลมากมายซึ่งการจัดงานวันเด็กในปีนี้

จังหวัดปัตตานี คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนและเด็กๆ จากพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดปัตตานีเดินทางมร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด19 ทำให้งดจัดงานวันเด็ก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์โควิด19 จะคลี่คลายลง แต่จังหวัดปัตตานียังคงป้องกันภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าสู่ภายในบริเวณงาน

 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More