ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

เวลา 11.00 น. วันนี้ (4 มกราคม 2566) พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปมาศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2566 โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากนั้น เสด็จไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2566 ซึ่งศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงต่อสู้กับข้าศึก เมื่อวันขึ้น 5 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ จุลศักราช 1128 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2309 ณ บ้านพรานนก ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระทัยอีก 4 นาย รวม 5 ม้า เข้าต่อสู้กับข้าศึกที่มี 30 ม้า อย่างห้าวหาญ จนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบูรพาจารย์การรบบนหลังม้า และทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้า โดยถือเอาวันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันทหารม้า

พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้า กองการศึกษาโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ทรงมีคุณูปการต่อศูนย์การทหารม้า โดยทรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิด เพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล เพื่อรักษา สืบทอดและธำรงไว้ในความเป็นเหล่าทหารม้า นอกจากนี้ทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนการทหารม้า ศูนย์การทหารม้า เข้าทำการฝึก ศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ อีกด้วย

สำหรับศูนย์การทหารม้า มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้า รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนา กำหนดหลักนิยม และจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหาร ที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีการผลิตกำลังคนให้แก่ 3 กองพล ประกอบด้วย กองพลทหารม้าที่ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 2 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และกองพลทหารม้าที่ 3 ตั้งยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมี พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230104174258020

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More