ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปมท. เผยทุกพื้นที่พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ปมท. เผยทุกพื้นที่พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ปมท. เผยทุกพื้นที่พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ปมท. เผยทุกพื้นที่พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา พิธีบรรพชาอุปสมบท และพิธีทางศาสนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน อาทิ

1. จังหวัดพะเยา ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน โดยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมในพิธีที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา หลังจากนั้นได้ปล่อยปลา ณ ริมกว๊านพะเยา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

2. จังหวัดนราธิวาส ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ฮาบีบ ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH อุลามะฮ ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน ได้นำดุอาร์ขอพร ร่วมกับประชาชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว นอกจากนี้ ที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ค่ายปิเหล็ง) อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมละหมาดฮายัติ ในงานสานสัมพันธ์ “สานสัมพันธ์ ค่ายทหารสู่ชุมชน” โดยมี พันโท ณัฐวุฒิ ศรีสังข์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 กำลังพลในสังกัด และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

3. จังหวัดพิษณุโลก ที่พระอุโบสถหลวงพ่อโต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และอุโบสถวัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจภูธรภาค 6 จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวน 99 นาย เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานพิธีปลงผมนาค พิธีบรรพชาอุปสมบทให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

4. จังหวัดสมุทรสงคราม ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีจิตอาสา 904 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่กว่า 300 คน ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ร่วมโครงการดังกล่าว

5. จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานร่วมกับ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ในพิธีสาธารณกุศลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 3 โรงเรียน พร้อมด้วยทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน พร้อมนี้ได้ลงนามถวายพระพร เพื่อให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน หลังเสร็จสิ้นพิธี ได้มีพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากจนจำนวน 12 หลัง สร้างใหม่จำนวน 8 หลัง และซ่อมแซมจำนวน 4 หลัง เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ตำบลด่านช้าง ตำบลดงสวรรค์ และตำบลเก่ากลอย

6. จังหวัดชลบุรี ที่โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ นาวาเอกเอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม ตำแหน่งต้นกล เรือหลวงจักรีนฤเบศร นางเชษฐจินดา ชโลธร คู่สมรส เป็นประธานในพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐาน เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน โดยมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกับกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสัตหีบ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ

7. จังหวัดศรีสะเกษ ที่จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องชะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการทำบุญตักบาตร 2 ประเทศเชื่อมความสัมพันธไมตรีไทย-กัมพูชา โดยพระสงฆ์ไทย จำนวน 35 รูป และพระสงฆ์กัมพูชา จำนวน 35 รูป รวม 70 รูป ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน โดยพลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และ พลโท เจีย โซะเพี๊ยะ รองผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 ประเทศกัมพูชา เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า คหบดี นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนไทย – กัมพูชา เข้าร่วมพิธี

8. จังหวัดลพบุรี ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี นายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ โดยมี นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และภาคีเครือข่าย ร่วมประกอบพิธี

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More