ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คว้า 3 รางวัล จากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2022

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คว้า 3 รางวัล จากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2022

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คว้า 3 รางวัล จากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2022 ภายใต้โครงการ THESIS OF THE YEAR AWARD 2022 หรือ TOY arch 2022 จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด และเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาแต่ละสถาบันในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โดยประกาศผลการประกวดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TOY ARCH Thailand (@TOYARCHTHAILAND)

ในปีนี้ อาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ผลักดันนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2565 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคทักษิณ (TOY Arch2021 ภาคใต้) โดยได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

นายนุรดิง สะมะแอ ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลระดับภูมิภาคทักษิณ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และรางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากผลงาน MALAYU ANTHROPOLOGY MEMORIALPARK , PATTANI อนุสรณ์สถานมนุษยวิทยาชาวมาลายู จังหวัดปัตตานี

นางสาวฟิรดาว เตะมาหมัด ได้รับรางวัลที่ 2 รางวัลระดับภูมิภาคทักษิณ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากผลงาน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ปะการังและระบบนิเวศใต้ท้องทะเล แห่งเกาะลิบง จังหวัดตรัง Learning center Coral reef and Marine ecosystems at Koh-Libong, Trang

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2022 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 356 ผลงาน จาก 33 สถาบันทั่วประเทศ แบ่งเป็น สถาปัตยกรรมหลัก 228 ผลงาน สถาปัตยกรรมผังเมือง 15 ผลงาน ภูมิสถาปัตยกรรม 40 ผลงาน สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 73 ผลงาน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More