ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การจัดทำพิธีสาร 3 ว่าด้วยการขยายสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ระหว่างอาเซียน – จีน

การจัดทำพิธีสาร 3 ว่าด้วยการขยายสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ระหว่างอาเซียน – จีน

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อการจัดทำพิธีสาร 3 ว่าด้วยการขย

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อการจัดทำพิธีสาร 3 ว่าด้วยการขยายสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ระหว่างอาเซียน – จีน
(Download File: Thai Version/English Version)

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
https://forms.office.com/r/48tiJmXWVi

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมกิจการการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2568-8816

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/