ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายชื่อวัคซีนที่ประเทศไทยยอมรับสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ (ฉบับใหม่)

รายชื่อวัคซีนที่ประเทศไทยยอมรับสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ (ฉบับใหม่)

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/