ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันสิ้นพระชนม์ (2 ม.ค.)

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันสิ้นพระชนม์ (2 ม.ค.)

(6 ม.ค. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด ในกิจกรรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันสิ้นพระชนม์ (2 มกราคม) โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนที่ศาลาการเปรียญวัดวรุณดิตถาราม บ้านจันทิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด พร้อมกับการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดตราด และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ารับบริการ

สำหรับการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้เป็นการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนมีบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย การให้บริการงานทันตกรรมการให้บริการตรวจสารเคมีในเลือด การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ การให้บริการตรวจหาเชื้อมาลาเรีย การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ การเปิดรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ส่วนการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จัดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้บริการประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาชี้แจงให้กับประชาชน โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน การมอบเบี้ยยังชีพ และการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนในครั้งนี้ พบความต้องการของประชาชนพื้นที่ของตำบลท่ากุ่มคือปัญหาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบางพื้นที่ ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดตราดได้ส่งผู้แทนร่วมตอบคำถาม โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มทำแผนของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกับงบประมาณของ กฟภ. ในการดำเนินการขยายเขตให้บริการ เนื่องจากมีระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ที่มา :https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230106132306663

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More