ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566

วันนี้ (6 ม.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ลำน้ำบริเวณคริสจักรสัมพันธ์ ถนนชำนาญสถิตย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจิตอาสาชาวแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาสถานที่สาธารณะ เก็บขยะ กวาดใบไม้ ทำความสะอาด พัฒนาคูคลอง และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More