ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​นายกฯ รับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

​นายกฯ รับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ม.ค. 66) เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด อย่างละ 60,000 ชิ้น รวมทั้งหมดจำนวน 180,000 ชิ้น จากนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ต่อไป โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าร่วมด้วย
 
ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้กล่าวในนามมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้คณะมูลนิธิฯ เข้าพบเพื่อมอบสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จำนวน 180,000 ชิ้น เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566  จากทั้งหมดที่ได้มีการจัดทำขึ้น 900,000 ชุด (จำนวน 2,700,000 ชิ้น) มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท โดยได้มีการนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย ทั้งนี้ กิจกรรม จัดของขวัญวันเด็กฯ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 64 ปีแล้ว ด้วยตระหนักว่าเด็กดีในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต และร่วมส่งเสริมให้เด็กไทยรู้วินัย ใฝ่ความดี พร้อมกล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งมาเป็นเวลา 113 ปีแล้ว โดยได้ดำเนินงานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบแทนแผ่นดินด้วยการทำคุณงามความดี ภายใต้คำขวัญ “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ทั้งงานบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณกุศลสงเคราะห์ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยไม่เลือกเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และชนชั้น รวมถึงงานด้านการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษา ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ เป็นคนดีสู่สังคม รวมทั้งประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและคณะ ได้ร่วมกันอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อนำพาประเทศชาติให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณสำหรับคำอวยพรของคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทุกคนที่มอบให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคนที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นขวัญกำลังใจอย่างดีในการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ และขอให้คำอวยพรที่ทุกคนได้มอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ส่งผลดีกลับสู่ทุกคนร้อยเท่าพันทวีเช่นกัน รวมทั้งขอบคุณในความร่วมมือต่าง ๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ได้ร่วมกันทำงานกับรัฐบาลด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และจะยังดำเนินต่อไป พร้อมชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ดำเนินงานสาธารณกุศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความดีงามและการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและทุกคนดำเนินการนี้ส่งผลให้ทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ เจริญรุ่งเรือง สมความปรารถนาทุกประการ และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป รวมทั้งขอให้ช่วยกันทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมีความสุข ความเจริญ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา  : 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More