ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หัวหน้าผู้ตรวจฯ วิษณุ ติวเข้มเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยความโปร่งใส่

หัวหน้าผู้ตรวจฯ วิษณุ ติวเข้มเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยความโปร่งใส่

หัวหน้าผู้ตรวจฯ วิษณุ ติวเข้มเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยความโปร่งใส่

หัวหน้าผู้ตรวจฯ วิษณุ ติวเข้มเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยความโปร่งใส่

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม” จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม (ศปท.อก.) วัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินองค์กรคุณธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และขับเคลื่อนหน่วยงานเครือข่ายไปสู่องค์กรคุณธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More