ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก พร้อมสั่งการทุกอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก พร้อมสั่งการทุกอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา โดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ได้สั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยน้ำท่วม หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากใช่วงระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 นี้ โดยเฉพาะ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง ในพื้นที่อำเภอรามัน แม่น้ำปัตตานี และบริเวณคลองยะหา เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำลันตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายบุรี

เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) รวมทั้งอ่างฯ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำลันกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนบางลางให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดบริเวณท้ายเขื่อน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้น – ลง ของน้ำทะเล โดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนัก

นอกจากนี้ ให้ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More