ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานชลประทานที่ 2 เตรียมแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน หวังให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

สำนักงานชลประทานที่ 2 เตรียมแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน หวังให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2565/2566 สำนักงานชลประทานที่ 2 มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 1 พฤษภาคม 2566) โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเกษตรกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและพอเพียง และสำหรับการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การอุตสาหกรรม และการสำรองน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนในปีถัดไป

สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้วางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 1.เพื่อการอุปโภคบริโภค และการประปา 38 ล้านลูกบาศก์เมตร 2.เพื่อการรักษาระบบนิเวศทางน้ำ เช่น การขับไล่น้ำเสียในแม่น้ำวัง 62 ล้านลูกบาศก์เมตร 3.เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน สำหรับอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 145 ล้านลูกบาศก์เมตร 4.เพื่อการเกษตร 496 ล้านลูกบาศก์เมตรและ5.เพื่อการอุตสาหกรรม 30 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือทางหมายเลขสายด่วน 1460

ข้อมูล  

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More