ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“มะหัดสะจอรอหันการันยอ” จัดกิจกรรม Mobile Board Game การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ

“มะหัดสะจอรอหันการันยอ” จัดกิจกรรม Mobile Board Game การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ

คุณวธนัน ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจกรรม ได้ลงพื้นที่ดูการจัดกิจกรรมโครงการ Mobile Board Game การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมของ กลุ่ม มะหัดสะจอรอหันการันยอ (มหัศจรรย์) ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี มีน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วม 40 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกลุ่มละ 3,000 บาท

สำหรับโครงการMobile Board Game การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) จัดขึ้นมา โดยใช้คู่มือในการสนับสนุนการใช้งานชุดเครื่องมือ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการในการใช้งาน และข้อแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา รวมถึงรูปแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยไม่ให้ต้องมีใครรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตเพียงลำพัง

รวมทั้ง เพื่อจัดตั้งเป้าหมาย ในการขยายขอบเขตความสนใจ ความตระหนัก และความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาสุขภาพจิตไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และสร้างกระบวนการที่ให้ทุกคนได้ฝึกฝนทักษะ สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ให้ทุกคนสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเผชิญกับความซับซ้อนอ่อนไหวของปัญหาสุขภาพจิตไปด้วยกัน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More