ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นำข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ

ปลัดมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นำข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ

ปลัดมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นำข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนำข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566

 

วันนี้ (8 ม.ค. 66) เวลา 06.30 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายพรพจน์ เพ็ญพาส นายสมคิด จันทมฤก นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารระดับสูงของทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รวมกว่า 200 คน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และผู้ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 20 รูป โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระมหาคณิศร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำคณะสงฆ์รับบิณฑบาต จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

การนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ใจความโดยสรุปว่า เหล่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยพระทัยที่มุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทย สืบทอดงานศิลปะ หัตถศิลป์ หัตถกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย และยังทรงสร้างแรงบันดาลใจ ทรงแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ด้วยทรงมีพระวินิจฉัย นำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอด มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยเป็นสิ่งที่แสดงเรื่องราว อัตลักษณ์วัฒธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบ ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ที่เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทำให้ผ้าไทยมีคุณค่า ทั้งยังได้พระราชทานแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อว่า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ ณ วัดธาตุประสิทธิ์ และหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งได้พระราชทานลายผ้าลายใหม่ที่ได้ทรงค้นคว้าลวดลายโบราณ นำมาออกแบบ และผสมผสานให้เกิดความร่วมสมัย เป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ชื่อ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มทอผ้าใน 76 จังหวัดนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด ไปสู่เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่งนับเป็นพระกรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระอนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในปี 2566 ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ที่พระราชทานแนวทางต้นแบบไว้ให้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำมาดำเนินการในทุกตำบล ๆ ละ 1 หมู่บ้านที่มีระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่ำสุด 7,036 หมู่บ้าน และชุมชนเมืองในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา แห่งละ 1 ชุมชน จำนวน 219 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 7,255 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

“เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชันษา 36 ปี ในปีพุทธศักราช 2566 ขอพระราชทานถวายพระพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาทิราช และพระบรมเดชานุภาพ แห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อม พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรฯ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอนไม้หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดี และสำนักในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิมพ์หนังสือ “36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยพี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับดิจิทัล เพื่อศึกษาพระประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์ และพระกรณียกิจของพระองค์ได้ที่ https://thailandotop.org/36_anniversary/ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ พร้อมทั้งร่วมกันทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More