ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐบาลเชิญชวน ประชาชน ใช้สิทธิ์โครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท ได้จนถึง 15 ก.พ. นี้

รัฐบาลเชิญชวน ประชาชน ใช้สิทธิ์โครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท ได้จนถึง 15 ก.พ. นี้

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ รัฐบาลเล่าเรื่องกับทีมนารีสโมสรถึงโครงการช็อปดีมีคืน ว่า โครงการดังกล่าวเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล โดยประชาชนผู้ที่มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีที่ซื้อสินค้าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี หากซื้อสินค้าหรือค่าบริการไม่เกิน 30,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษหรือภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนเต็มจำนวน 40,000 บาท จะต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการ ที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กำกับ อย่างน้อย 10,000 บาท

 

สำหรับสินค้าและบริการที่สดหย่อนภาษีได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านหนังสือทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกซ์ รวมถึงการเติมน้ำมันรถยนต์ หรือ ที่ร้านที่จดทะเบียนภาษี VAT และ สามารถออกใบกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบได้ ส่วนสินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ อาทิ ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าที่พักในโรงแรม ค่าประกันวินาศภัย ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ปี 2566 สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More